Snart öpp­nar nya Stock­holms­rum­met

Vi i Kista - - KULTUR -

Stock­holm är en at­trak­tiv stad som väx­er här. För att mö­ta ut­veck­ling­en byggs nya

vand­las och ska växa håll­bart? I nya Stock­holms­rum­met får du ve­ta mer om in­ter­ak­ti­va bil­der. Du kan ock­så upp­le­va sta­dens för­vand­ling med en verk­lig­hets­tro­gen mo­dell av Stock­holm.

Nya Stock­holms­rum­met öpp­nar för all­män­he­ten 20 ok­to­ber på bot­ten­plan i stock­holm.se/stock­holms­rum­met

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.