Upplev en bil­fri oas lör­da­gen den 19 sep­tem­ber

Vi i Kista - - KULTUR -

Upplev Stock­holms in­nerstad på ett an­nor håll­bart re­san­de. Pro­me­ne­ra och cyk­la i en lug­na­re at­mo­sfär i ett bil­fritt om­rå­de kring Stock­holms ci­ty och Gam­la stan. Och kom och träf­fa oss på Ström­ga­tan kloc­kan vi­te­ter för vux­na och barn. Du kan ex­em cy­kel­lop­pis och myc­ket mer. Det bil­fria om­rå­det gäl­ler he­la dyg­net från kloc­kan 00.00–24.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.