MER Crossko­lan

Vi i Kista - - SPORT -

VÄN­DER sig till ny­bör­ja­re mel­lan 4–12 år som ett förs­ta steg in i mo­tocrossens värld. På plats får man lå­na mo­tocross­hoj och skydds­ut­rust­ning.

BRÄNS­LE, ol­jor, re­serv­de­lar etc. in­går. Tan­ken är att al­la som vill ska ha möj­lig­het att tes­ta på spor­ten. Crossko­lan hål­ler till på två oli­ka plat­ser i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.