EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - HEJ KISTA - FO­TO: IDA NIL­SING

HJÄLP. ”Vi kom­mer själ­va från krigs­län­der och vill gö­ra vad vi kan för att hjäl­pa!” sa Hus­byung­do­mar­na Li­za, Ho­da, Di­lan, Ha­li­ma och No­min (al­la är in­te med på bil­den) som på eget ini­ti­a­tiv ar­ran­ge­rat en mi­ni-lop­pis på Hus­by torg i för­ra vec­kan.

Låt ing­en okänd hjäl­pa dig” upp­re­par hög­ta­la­ren i T-cen­tra­len Folk gör det ex­akt mot­sat­ta. Hjäl­per med me­di­cin, bo­en­de, tröst. #Hjäl­tar Rouz­beh Dja­laie, @rd­ja­laie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.