Spånga-Kis­ta församling 20 sept – 4 okt 2015

Vi i Kista - - KRöNIKA -

Kis­ta kyr­ka Kis­ta torg 2 Sön 20 sep 11.00 Fa­mil­je­mäs­sa. Magnus Hell­ström, Mi­ri­am Engström Tis 22 sep 18.30 Vec­ko­mäs­sa.

Ons 23 sep Lun­chan­dakt. Ef­ter an­dak­ten ser­ve­ras kaf­fe/te och smör­gås. Kost­nad 30:Tor 24 sep Hant­verks­grup­pen. Sön 27 sep 11.00 Hög­mäs­sa. Andrea Set­ter­hall-Fraun­holz, Sa­ra Wänn

Sön 27 sep 16.00 Kon­sert med Trio Samara. Mo­dern och tra­di­tio­nell musik från Mel­la­nöstern och Nor­den: ara­bisk musik, su­fisk me­di­ta­tions­mu­sik, nor­disk spel­mans­mu­sik i form av pols­kor och hal­ling­ar. Ah­mad Al–Kha­tib – oud, Sten Käll­man – so­pran­sax, Stefan Berg­man – el­bas. Tis 29 sep 18.30 Vec­ko­mäs­sa.

Ons 30 sep Lunch­mu­sik. Erik Sun­ner­stam – flöjt, Hans Wik­ström – pi­a­no. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/ te och smör­gås. Kost­nad 30:

Sön 4 okt 11.00 Hög­mäs­sa. Magnus Hell­ström, Robin Göt­h­berg

Akal­la kyr­ka Sibeliusgången 7 Mån & ons 12.30–16, fre 9–12. Öp­pen kyr­ka med kaf­fe­ser­ve­ring. Se­cond­hand­bu­tik öp­pen mån 12.30–16

Ons 23 sep 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Re­bec­ca Andre­as­sen, Sa­ra Wänn. Kaf­fe och våff­lor ser­ve­ras ef­ter mäs­san.

Lör 26 sep 18.00 Helg­måls­bön ledd av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe

Mån 28 sep 13.00 Mån­dags­kret­sen Lör 3 okt 18.00 Helg­måls­bön ledd av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe

Spånga präst­gård Spånga kyrkv 483

Mån 21 sep, 28 sep, 5 okt

11–14 Mån­dags­café.

Spånga kyr­ka Spånga kyrkv 485 Sön 20 sep 11.00 Värl­dens mäs­sa. Eva Ma­ria Blom, Hans Wik­ström, Kar­zan Mah­mood. Sön 20 sep OBS! 19.00 Kon­sert in­ställd. Tis 22 sep 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Sön 27 sep 11.00 Hög­mäs­sa. Sel­ma Ha­ralds­dót­tir, Da­vid Berg­ström, Ung­domskör un­der led­ning av To­bi­as Benn­sten.

Sön 27 sep 19.00 Kon­sert – tysk, fransk, eng­elsk. Musik av P Hin­de­mith, F Pou­lenc, M Ar­nold. Hans Wik­ström – pi­a­no, Erik Sun­ner­stam – flöjt. Tis 29 sep 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Sön 4 okt 11.00 Fa­mil­je­guds­tjänst. Andrea Set­ter­hall-Fraun­holz, Barn­kö­ren och Dis­kant­kö­ren un­der led­ning av Ka­rin Wal­lin.

Spånga för­sam­lings­hus Värs­ta al­lé 1 Sön 20 sep 14.30 Fa­mil­je­guds­tjänst. An­ni­ka Sten­vall, Barn­kö­ren & Dis­kant­kö­ren un­der led­ning av Ka­rin Wal­lin, för­sko­le­per­so­nal. Mån 21 sep 19.00 Bli klok på tron. Ons 23 sep 13.00 Ons­dags­träff. Mu­sik­kryss med tru­ba­dur Bengt Vil­helm­son. An­dakt, kaf­fe, pro­gram. 25:-.

Mån 28 sep 18.30 Upp­start och nytänd­ning – en höst­kon­sert med glöd! Ung­domskö­ren & Vo­ice Re­jo­ice. Kalle Er­ken­born – trum­mor, Samu­el Löf­dahl – bas, To­bi­as Benn­sten – körle­da­re /pi­a­no.

Rin­ke­by för­sam­lings­gård De­ger­bygränd 24 Mån & ons 9–12 In­ter­re­li­gi­ös kvin­no­grupp. Tis 9–12 öp­pet café. Tor stängt.

Fre 25 sep 11.00 Öm­se­si­dig in­bju­dan Eva Ma­ria Blom, Kar­zan Mah­mood, Magnus Berg­man

Fre 2 okt 11.00 Värl­dens mäs­sa. Eva Ma­ria Blom, Kar­zan Mah­mood, Magnus Berg­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.