Nämnd sam­man­trä­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Tors­dag 24 sep­tem­ber, kloc­kan 18:00 Hus­by träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

Vi i Kista - - KULTUR -

Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men att när­va­ra som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.