På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat:

Vi i Kista - - KULTUR -

Ter­ti­al­rap­port 2 Bi­drags­an­sö­kan från Jär­va Mång­falds fes­ti­val 2015 . Sta­dens stra­te­gi mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism (re­miss) An­hö­rig- och ob­jekt­san­ställ­ning­ar i hem­tjäns­ten (re­miss)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.