Stock­holm – The Ca­pi­tal of Scan­di­na­via

Vi i Kista - - KULTUR -

Allt fler väl­jer Stock­holm som be­söks­stad! I Stock­holms län re­gi­stre­ra­des drygt 1,2 mil­jo­ner gäst­nät­ter på kom­mer­si­el­la bo­en­de­an­lägg­ning­ar i ju­ni, en ök­ning med 6 pro­cent jäm­fört med sam­ma må­nad 2014.

vi­sit­stock­holm.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.