MER Här göm­mer sig of­ta fukt

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄLLA: DIN BYG­GA­RE

TÄT­NING­AR. Mat­tans tät­ning­ar runt rör som stic­ker upp ge­nom gol­vet. PLAT­TOR. Ka­kel­plat­tor­na. VÅTTAPETER. Skar­var­na mel­lan våt­ta­pe­ter­na. GOLV/ VÄGG. Trös­keln till bad­rums­dör­ren och i skar­ven mel­lan golv och vägg.

TAKPANEL. In­si­dan av tak­pa­ne­len. FÖNS­TER. Kring föns­ter. FA­SAD. Ne­der­kan­ten på fa­sa­den. GOLV­BRUNN. Golv som lig­ger direkt på mar­ken samt golv­brun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.