Dans­fes­ti­val

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

TENS­TA DAN­SAR 25 är en dans­fes­ti­val för barn och unga med fri en­tré. Kom och inspireras av spän­nan­de dans­fö­re­ställ­ning­ar för små och sto­ra, dans­kur­ser i ak­ro­ba­tik & cir­kus, dan­ce­hall, hip hop och azon­to, axe/afro/sam­ba. Ska­pa och på­ver­ka ett dans­verk. Kom och sam­ta­la med Dans&Cir­kus­hög­sko­lan. Mer in­fo på http://www. tensta­dan­sar.se. Glöm in­te att an­mä­la att du kom­mer – vi har ett be­grän­sat an­tal plat­ser på fö­re­ställ­ning­ar och works­hops. An­mä­lan: sa­bi­na.fors­berg@stock­holm.se. Väl­kom­men! Fes­ti­va­len pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Blå Hu­set, ZebraDans, Dans i Stock­holms stad och län, Tens­ta Ross gym­na­si­um, Tens­ta Cent­rum, Kul­tur­sko­lan Stock­holm och DOCH.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.