Ut­ställ­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ut­ställ­ning­en de osyn­li­ga kemikalierna Vi­sas vid Food Court, Kis­ta Gal­le­ria 25–27 sep­tem­ber kloc­kan 11.00– 17.00. Be­sök ut­ställ­ning­en där du får in­te­ra­ge­ra, upp­le­va och ve­ta mer om de osyn­li­ga kemikalierna som kan på­ver­ka vår häl­sa. Vad kan du gö­ra som konsument? Kaj­sa Jacob­son, In­du­stri­de­sig­ner från Konst­fack, har i sin ut­ställ­ning fokus på skad­li­ga ke­mis­ka äm­nen i van­li­ga va­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.