Hel­ga Hen­schen

Vi i Kista - - KULTUR -

Född

23 feb­ru­a­ri 1917, död 15 au­gusti 2002. Dot­ter till Fol­ke Hen­schen och Sig­ne Thi­el.

sin förs­ta se­pa­ra­ta ut­ställ­ning 1947 i Stock­holm och fär­dig­ställ­de 1975 ut­smyck­ning­en i Tens­ta tun­nel­ba­nesta­tion. 1978 in­vig­des Hen­schens fon­tän Daf­ne i Sö­der­täl­je.

har skri­vit me­mo­a­rer­na Vä­gen till Re­bel­la, Åren med Pe­ter och Kvin­na, konst­när, all­tid Re­bel­la.

Ha­de

Hon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.