VEC­KANS NAMN, 29 SEP­TEM­BER: RAG­NA

Vi i Kista - - FAMILJ -

Rag­na är ett kvin­no­namn med nor­diskt ur­sprung. Det är fe­mi­nin­for­men av Rag­nar. Ragn (for­nis­länds­ka re­gin) be­ty­der ”gu­da­makt” el­ler möj­ligt­vis ”råd”. Nam­net Rag­na är myc­ket ovan­ligt, spe­ci­ellt bland de yng­re. An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

1 065

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.