Då be­stäm­mer bar­net självt

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Jag bor i ett rad­hus och har av­tal med en må­la­re om att må­la om fa­sa­den. I av­ta­let står det tyd­ligt att fär­gen ska kö­pas i en viss bu­tik av ett visst mär­ke. Istäl­let har må­la­ren ut­an att in­for­me­ra mig må­lat hu­set med en an­nan sorts färg av en bil­li­ga­re sort från en an­nan bu­tik. Jag vill in­te be­ta­la för det här. Har jag rätt att hä­va av­ta­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.