3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

FÖ­RE­LÄS­NING MED HANS ROS­LING

Fö­re­läs­ning med Hans Ros­ling i Kista­mäs­san till för­mån för flyk­ting­hjälp. Bil­jett­pris 100 kr går till FN:s barn­fond UNI­CEF. För bil­jet­ter och in­fo, se The Glo­bal Vil­la­ges Fa­ce­book­si­da! 8 ok­to­ber Kista­mäs­san

När: Var: RE­FU­GE­ES WEL­COME #MAT­FES­TI­VAL

Re­fu­ge­es Wel­come #Mat­fes­ti­val sam­lar in peng­ar till be­hö­van­de flyk­ting­ar och bju­der in till en hel­dag och sam­las runt det al­la har ge­men­samt, kär­le­ken till mat och vil­jan att hjäl­pa till. 4 ok­to­ber Frys­hu­sets lo­ka­ler på Isafjordsga­tan i Kis­ta

När: Var: STORMÖ­TE HUS­BY MOT DRO­GER

Al­la bo­en­de och verk­sam­ma i Hus­by är in­bjud­na till ett stormö­te där stads­de­lens so­ci­a­la myn­dig­he­ter, när­po­li­sen och and­ra ak­tö­rer ges till­fäl­le att in­for­me­ra om vil­ka åt­gär­der som vid­tas för att den drog­han­del som idag sker ska upp­hö­ra.

Mn­dag 5 ok­to­ber kl 18.00

Hus­by träff

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.