MER Små tren­der i kö­ket

Vi i Kista - - INTERIÖR -

med ro­li­ga tryck. Var­för in­te en älg, en pan­da el­ler ett rymd­skepp?

KÖKS­HAND­DU­KAR

med ka­kel. Bor­ta är de sma­la vi­ta och svar­ta ka­kel­plat­tor­na. Nu går vi mer mot det rus­ti­ga och mer mönst­ra­de.

Mar­mor är på väg till­ba­ka med sto­ra steg. Den som in­te vill in­ve­ste­ra i den rik­ti­ga va­ran kö­per fejk.

FÖR­VAND­LA

MAR­MOR.

Fort­fa­ran­de syl­tar, saf­tar, sy­rar och ma­ri­ne­rar vi. Bur­kar, glas och cel­lo­fan­på­sar med egen­ska­pat blir konst i öpp­na köks­hyl­lor.

HEMMAGJORT.

N E G A T N A L P : O T F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.