VEC­KANS NAMN, 8 OK­TO­BER: NILS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Nikls

(el­ler Ni­els) är en nor­disk kort­form av Nikol­aus, som be­ty­der ”folk­be­seg­ra­re”. Och bil­dat av de gre­kis­ka or­den Ni­ke – ”se­ger”, och la­os – ”folk”. Älds­ta be­läg­get i Sve­ri­ge är från år 1455. Nils var van­ligt som för­namn in­om adeln un­der me­del­ti­den men ef­ter­träd­des se­dan där av Niklas och kom då att över­tas av all­mo­gen. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

138 544

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.