Om Tens­ta dan­sar

Vi i Kista - - FAMILJ -

en dans­fes­ti­val för barn och unga med fri en­tré.

ÄR

vec­kan hålls dans­fö­re­ställ­ning­ar för små och sto­ra, dans­kur­ser i ak­ro­ba­tik och cir­kus, dan­ce­hall, hip hop och azon­to, axe/afro/ sam­ba.

UN­DER

pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Blå Hu­set, ZebraDans, Dans i Stock­holms stad och län, Tens­ta Ross gym­na­si­um,Tens­ta Cent­rum, Kul­tur­sko­lan Stock­holm och DOCH.

FES­TI­VA­LEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.