Öp­pet mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tis­da­gen den 6 ok­to­ber kloc­kan 14.00 har PRO Tens­ta-Rin­ke­by öp­pet mö­te på Tens­ta ser­vice­hus med underhållning av An­na-Le­nas Gäng. Kaf­fe­ser­ve­ring med gott bröd. Lotteri med fi­na vins­ter. En­tré 20 kro­nor. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.brooke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.