Kru­me­lu­rer i Hjal­mar Berg­mans värld

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sön­dag på Eggeby den 11 ok­to­ber 2015 kloc­kan 14.00. I stu­di­on på Eggeby gård ”Kru­me­lu­rer i Hjal­mar Berg­mans värld”. Skå­de­spe­la­ren Ani­ta Kö­nig fram­för en be­rät­tel­se om för­fat­ta­ren Hjal­mar Berg­man som bl a skri­vit ”Mar­ku­rells i Wad­kö­ping”. En­tré 60 kro­nor. Café Grön­ling­en öpp­nar kloc­ka 13.00. För mer in­for­ma­tion kon­tak­ta Jär­va Fol­kets Park 08-752 09 10 el­ler www.eggeby.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.