Re­fu­ge­es Wel­come #Mat­fes­ti­val

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Frys­hu­set Hus­by, Stre­et­Gä­ris, del­ta­gar­na i Na­tur­skydds­för­e­ning­ens Schysst som­mar och vin­ter och ett an­tal pri­vat­per­so­ner häl­sar varmt väl­kom­na till Re­fu­ge­es Wel­come #Mat­fes­ti­val! För att sam­la in peng­ar till be­hö­van­de flyk­ting­ar, och bi­dra till en håll­bar ut­veck­ling så bju­der vi in till en hel­dag då vi sam­las runt det vi al­la har ge­men­samt, kär­le­ken till mat och vil­jan att hjäl­pa till. Fes­ti­va­len hålls i Frys­hu­sets lo­ka­ler på Isafjordsga­tan i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.