Nät­verksmö­te i Rin­ke­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Jär­va-An­dan bju­der in till nät­verksmö­te i Rin­ke­by lör­da­gen den 10:e ok­to­ber. Vi kom­mer att fin­nas i bow­ling­hal­len Rin­ke­by Torg, mel­lan kloc­kan 12.00 och 14.00. Nät­verksmö­tet är främst tänkt att sam­la för­e­ning­ar för sam­ver­kan, ska­pa nya kon­tak­ter, och hit­ta sam­ar­be­ten så att vi kan ut­veck­la vår verk­sam­het. An­mä­lan om del­ta­gan­de sker till: Leif Öbrink Ko­or­di­na­torJär­va-An­dan. leif@roa-kon­sult.se. Tel: 070-85 713 03.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.