Em­b­la – en flic­ka mitt i kos­mos (4–8 år)

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Em­b­la är fa­sci­ne­rad av rym­den. Uni­ver­sums stor­het får hen­ne att kän­na sig li­ten och en­sam. Det här är en fin­stämd och ex­i­sten­ti­ell re­sa bland stjär­nor, pla­ne­ter och många små var­dag­li­ga hän­del­ser. 8 okt kloc­kan 9.30 och 10.45. 9 ok­to­ber kloc­kan 9.30. 10 okt kloc­kan 11.00. Plats: I Blå hu­set, Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.