RAA_­duo på Egg­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sön­dag på Eggeby den 4 ok­to­ber 2015 kloc­kan 14.00. I stu­di­on på Eggeby gård: Mu­sik­grup­pen RAA-duo spe­lar eg­na lå­tar och sång­er från jor­dens al­la hörn, på kän­da och okän­da in­stru­ment. En­tré 60 kro­nor. Café Grön­ling­en öpp­nar kloc­kan 13.00. För mer in­fo kon­tak­ta Jär­va Fol­kets Park 08-752 09 10 el­ler www.eggeby.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.