Vad gäl­ler till­förd egen­dom?

Vi i Kista - - BOSTAD -

Det som hy­res­gäs­ten

till­för lä­gen­he­ten är som ut­gångs­punkt lös egen­dom, som till ex­em­pel en disk­ma­skin som hy­res­gäs­ten har köpt och in­stal­le­rat. har ing­et ägar- och un­der­hålls­an­svar för disk­ma­ski­nen. Om den av­flyt­tan­de hy­res­gäs­ten säl­jer el­ler ger bort disk­ma­ski­nen till den in­flyt­tan­de hy­res­gäs­ten, är hy­res­vär­den fort­fa­ran­de ut­an an­svar för den. Står disk­ma­ski­nen kvar i lä­gen­he­ten ut­an att så­dan över­lå­tel­se har skett kan ägan­de­rät­ten över­gå till hy­res­vär­den.

Hy­res­vär­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.