Vem går upp till Div 5?

Vi i Kista - - SPORT -

På lör­dag av­görs det. Hus­by FF mö­ter Ro­te­bro IS FF på bor­ta­plan och spe­lar för en di­vi­sion 5-plats näs­ta år. For­men är bätt­re än nå­gon­sin, en­ligt trä­na­re He­rish Sa­di.

möt­tes vann Hus­by FF med kaxiga 7-2. Men det var på hem­ma­plan och där är Hus­by FF obe­seg­ra­de i år. På lör­dag kloc­kan 15.00 mö­ter de Ro­te­bro IS FF bor­ta på Skin­narå­sens IP.

– Det blir en tuff match men vi är i väl­digt bra form. Fak­tiskt den bäs­ta hit­tills på he­la sä­song­en. Vi kom­mer att vin­na, det spe­lar ing­en roll att det är på bor­ta­plan, sä­ger He­rish Sa­di, trä­na­re i Hus­by FF.

Ro­te­bro IS FF lig­ger på tred­je plats med två poäng bakom Hus­by FF. Än så länge le­der Rin­ke­by Uni­ted FC, fast med en match mer spe­lad. Om Hus­by FF vin­ner på lör­dag kni­per de förstap­lat­sen och spe­lar där­med di­vi­sion 5 näs­ta sä­song.

– Vi kom­mer att gö­ra li­te små­för­änd­ring­ar men i det sto­ra he­la kör vi som vi gjort nu på hös­ten. Dess­utom har vi fler ess kvar i rock­är­men, be­kräf­tar He­rish Sa­di.

Har ni någ­ra ska­dor?

– En spe­la­re är osä­ker in­för lör­dag men an­nars har vi en frisk trupp.

Vad tippar du att re­sul­ta­tet blir?

– Vi vin­ner med 4-1, och då är jag öd­mjuk, sä­ger He­rish Sa­di.

Hel­gens re­sul­tat, och om trä­na­re He­rish Sa­di tip­pat rätt, kan du föl­ja på vår webb.

Se­nast

la­gen

Elin Lörn­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.