Eva Nor­din

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

är kon­su­men­tju­rist på Med­bor­gar­kon­to­ret i Spånga-Tens­ta. Har du en kon­su­ment­frå­ga och bor i Spånga, Tens­ta el­ler Hjuls­ta får du gär­na tit­ta in på Tensta­gång­en 49 och ta­la med hen­ne och hen­nes kol­le­gor. Öp­pet­ti­der är måndag– ons­dag 10–16, tors­dag 10– 18.30, fre­dag 10–12 el­ler eva.m.nor­din@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.