Svar:

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Du be­hö­ver in­te be­ta­la in­nan må­la­ren full­gjort sin del av av­ta­let och må­lat ditt hus med rätt sorts färg. Men in­nan du kan hä­va av­ta­let mås­te du lå­ta må­la­ren få en chans att rät­ta till felet ge­nom att må­la med rätt färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.