Carin Berg­gren

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Ål­der: 49 På tra­fikra­di­on se­dan 2008

In­nan: Kör­de bud­bil, taxi och tra­fik­di­ri­ge­ra­de taxi på oli­ka väx­lar in­nan hon be­stäm­de sig för att sadla om och plug­ga till jour­na­list. Sök­te vi­ka­ri­at på tra­fikra­di­on och blev se­dan fast an­ställd.

Kul med job­bet: Att jag gör skill­nad. Och att jag får så di­rekt åter­kopp­ling, det ring­er folk som sä­ger: ”Det var pre­cis som du sa”. Ra­dio är så flyk­tigt, stan­nar en bil i kan­ten på Es­sing­e­le­den kan jag få ut det di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.