Rin­ke­by­ter­ras­sen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Rin­ke­by­ter­ras­sen blir ett nytt bo­stads­om­rå­de med cir­ka 400 lä­gen­he­ter och längst ut mot Jär­va­fäl­tet pla­ce­ras ett 16-vå­nings­hus.

Ge­nom Rin­ke­by­ter­ras­sen byggs en gång­väg som kom­mer att fun­ge­ra som en för­läng­ning av Rin­ke­by­strå­ket och le­da fram till en ut­sikts­plats i norr. Där­i­från ska en svagt lu­tan­de gång­väg med träd och sitt­plat­ser le­da ner he­la vägen till Jär­va­fäl­tet. Hus­byg­get star­ta­de un­der hös­ten 2015.

RIN­KE­BY­TER­RAS­SEN. I slu­tet av Rin­ke­by­strå­ket och ut mot Jär­va­fäl­tet väx­er ett nytt bo­stads­om­rå­de fram, Rin­ke­by­ter­ras­sen som ska va­ra klar 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.