3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

CA­PO­EI­RA

Den 29/10 kl 18.30 i Blå Hu­set, Tens­ta, film­vis­ning av fil­men ”Body Ga­mes – Ca­po­ei­ra and An­cestry”. Den 27–29/10 kl 15.00–18.00 hålls Öpp­na verk­stä­der med Mest­re Val­mir från Fun­daçao In­ter­na­cio­nal Ca­po­ei­ra An­go­la Ba­hia. Al­la ni­vå­er, Blå Hu­set/Tens­ta. Den 29/10– 1/11 hålls en works­hop med Mest­re Val­mir i Käm­ping­e­sko­lan/Spånga by.

WORKS­HOP I RAP

Hus­by­sö­ner­na Keya Tu­ran och Si­mon Ma­tiwos kom­mer till Hus­by Träff för att ska­pa nya tex­ter till­sam­mans med den som är in­tres­se­rad av att ska­pa egen rap el­ler po­e­si. Works­ho­pen rik­tar sig till dig i ål­dern 12–19 år, men al­la är väl­kom­na. Dess­utom bjuds det på mat.

Tis­dag 27 ok­to­ber kl 14.00–17.00.

Hus­by Träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 9.

När:

Var:

SPÖKRUN­DA I AKAL­LA BY

Vå­gar du föl­ja med!!? Ta med fick­lam­pa och gum­mi­stöv­lar och nå­gon att hål­la i han­den. Barn un­der 10 år ska gå i vux­ens säll­skap. 30 ok­to­ber kl 18.00. Akal­la by.

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.