In­rikt­nings­be­slu­tet från 2013

Vi i Kista - - NYHETER -

god­kän­ner in­rikt­ning­en att pla­ce­ra cen­tral för­valt­ning i en ge­men­sam för­valt­nings­bygg­nad i Tens­ta i en­lig­het med tjäns­teut­lå­tan­det.

ger för­valt­ning­en i upp­drag att ta fram ett ge­nom­fö­ran­de­för­slag i sam­ver­kan med Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning och fas­tig­hets­kon­to­ret.

UT­BILD­NINGS­NÄMN­DEN

UT­BILD­NINGS­NÄMN­DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.