Kis­ta är en bra plats för hög­hus

Vi i Kista - - NYHETER -

Det rå­der en stark sam­syn om att Kis­ta är en bra plats för höga hus, det är ett av re­sul­ta­ten av en opi­ni­ons­un­der­sök­ning av DN/Ip­sos. Tu­sen stock­hol­ma­re har bli­vit till­frå­ga­de om sin in­ställ­ning till höga hus och skyskra­por.

Se­dan sep­tem­ber 2011 har stock­hol­mar­na bli­vit mer po­si­ti­va till hög­hus, och yng­re är be­tyd­ligt mer po­si­ti­va till hög­hus än äld­re, skri­ver DN.

Stock­holms stad kan va­ra på väg in i Gu­in­ness Re­kord­bok. An­led­ning­en? Värl­dens längs­ta bo­stads­kö. Folk­par­ti­ets Ro­bert Han­nah har skic­kat in en no­mi­ne­ring och räk­nar med be­sked in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.