Pen­sio­nä­rer kan få äta skoll­unch

Vi i Kista - - NYHETER -

In­om pen­sio­närs­rå­det i Rin­ke­by-Kis­ta har frå­gan väckts kring möj­lig­he­ten för pen­sio­nä­rer att äta lunch på sko­lor­na i stads­de­len. Rå­det har nu va­rit i kon­takt med grund­skol­che­fen Mo­na Tolf som tyc­ker att det är ett ut­märkt för­slag.

Inga for­mel­la hinder finns för att kö­pa sin lunch på sko­lan, ut­an den som är in­tres­se­rad upp­ma­nas att kon­tak­ta den lo­ka­la sko­lan för att an­mä­la in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.