Park­te­a­ter året runt i Jär­va

Vi i Kista - - NYHETER -

Från och med näs­ta år ska Park­te­a­tern flyt­ta in på sce­ner i Stock­holms yt­terstad även un­der vin­ter­halv­å­ret. Park­te­a­ter året runt är tänkt att bli en sats­ning på te­a­ter i yt­tersta­den och möj­li­ga plat­ser för sats­ning­en är bland an­nat Blå hu­set i Tens­ta och Kis­ta bib­li­o­tek. Det­ta blir möj­ligt ge­nom att Stock­holms stad skju­ter till tre mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.