Ny po­lis­chef till­trä­der

Vi i Kista - - NYHETER -

Den 26 ok­to­ber till­trä­der den nya lo­kal­po­lis­om­rå­des­che­fen i Jär­va, Niclas An­ders­son.

Det är ock­så start­da­tum för den nya po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen, som in­ne­bär att man stär­ker re­sur­ser­na på den lo­ka­la ni­vån. Den nya po­lis­sta­tio­nen i Rin­ke­by kom­mer, om pla­ner­na hål­ler, att va­ra klar 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.