Vi i Kis­ta vi­sa­de in­te Ha­tice

Vi i Kista - - NYHETER -

För­ra vec­kan pub­li­ce­ra­de vi en bild från ett kul­tur­po­li­tiskt mö­te i Tens­ta konst­hall, bil­den sägs fö­re­stäl­la Ha­tice Akalin­ci, Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta, vil­ket in­te stäm­mer.

Per­so­nen på bil­den är Al­le Eriks­son, för­läg­ga­re på Rabén & Sjögren. Vi i Kis­ta be­kla­gar miss­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.