VEC­KANS NAMN, 30 OK­TO­BER: EL­SA

Vi i Kista - - FAMILJ -

Nam­net är en kort­form av Eli­sa­bet som är ett bib­liskt namn med be­ty­del­sen ”Gud är full­kom­lig”, ”Gud är min ed” el­ler ”den Gud äls­kar”. Nam­net har an­vänts i Sve­ri­ge se­dan 1400-ta­let och var fram till 1800-ta­let fram­för allt ett adels­namn. Pla­ce­ring på namn­top­pen 2014: An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

El­sa

1.

43 687

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.