Hus­by med­bor­gar­kon­tor i ny lo­kal

Vi i Kista - - FAMILJ -

Med­bor­gar­kon­to­ret i Hus­by har yt­tat till nya lo­ka­ler. Det nns nu på Ed­vard Gri­egs­gång­en 11A – centralt på Hus­bys störs­ta torg.

Här får du väg­led­ning och bred, tyd­lig och ne­u­tral in­for­ma­tion om kom­mu­na­la, EU-, myn­dig­hets- och öv­ri­ga sam­hälls­frå­gor. Du kan även träf­fa kon­su­mentråd­gi­va­ren på tis­da­gar och bud­get- och skuldråd­gi­va­ren på ons­da­gar.

Hus­by­kon­to­ret har öp­pet mån­dag-onsdag kl. 13-18, och tors­dag kl.13-16.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.