Po­pu­lä­ra jul­lov­s­jobb

Vi i Kista - - FAMILJ -

Är du född mel­lan den 1 ju­ni 1995 och den 31 de­cem­ber 1999 och bor i Hus­by, Akal­la, Rin­ke­by el­ler Kis­ta? Då kan du sö­ka jobb un­der ditt jul­lov.

Rin­ke­by- Kis­ta stads­dels­för­valt­ning kom­mer er­bju­da cir­ka 100 ung­do­mar jobb un­der vec­ka 52, 53 och vec­ka 1.

För mer in­for­ma­tion, och för att skic­ka in din an­sö­kan, gå in på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.