Star­ta fö­re­tag?

Vi i Kista - - FAMILJ -

Fun­de­rar du på att star­ta ett fö­re­tag?

Kom till med­bor­gar­kon­to­ret i Rin­ke­by för att få tips och råd, från idé till fär­digt fö­re­tag. Tis­da­gar mel­lan 14.00-16.00 nns oom­pa­ni­on tock­holm på plats på Rin­ke­by­strå­ket 79 med kost­nads­fri råd­giv­ning för er som vill star­ta fö­re­tag till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.