In­stal­le­rats i de all­män­na lo­ka­ler­na. – Vi tog ett hel­hets­grepp på be­lys­ning­en för att gö­ra den så ener­gi­ef­fek­tiv som möj­ligt. Hit­tills har den nya be­lys­ning­en spa­rat in 150 000 kro­nor per år i ener­gi­kost­nad, och om 10 år har vi fått igen in­ve­ste­ring­en, b

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.