300 Drygt så många le­di­ga jobb finns just nu i Stock­holms stad. Se fil­mer­na där vå­ra med­ar­be­ta­re be­rät­tar om si­na jobb, och väl­kom­men att sö­ka för att växa i en väx­an­de stad!

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/med­ar­be­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.