Spöklör­dag

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men på en läs­kig lör­dag i bibb­lan. Kloc­kan 10.00–18.00 Spök­pys­sel i atel­jén på egen hand. För al­la åld­rar. 13.30–15.00 – An­sikts­mål­ning och pär­lpys­sel med själv­ly­san­de pär­lor. Obs. Drop-in men be­grän­sat an­tal plat­ser. Al­la åld­rar. 15.00 – Film­klub­ben. Al­la åld­rar. 16.45 – Spök­dans i black­box­en Al­la åld­rar. 18.00 Spök­histo­ri­er i Black­box­en. 9–12 år. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

X O B R U O L C : O T F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.