Lär dig mer om Ca­po­ei­ra

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ca­po­ei­ra är en afro­bra­si­li­ansk konst som är vac­ker, mys­tisk, fy­sisk och kom­bi­ne­rar dans, strid, te­a­ter och mu­sik. Un­der höst­lo­vet finns fle­ra till­fäl­len att lä­ra sig mer. Den 29/10 kl 18.30 i Blå Hu­set, Tens­ta, bjuds gra­tis film­vis­ning av fil­men ”Body Ga­mes – Ca­po­ei­ra and An­cestry”, i sam­ar­be­te med Ci­ne­maAfri­ka. Den 27–29/10 kl 15.00–18.00 får man chans att tes­ta själv då Mest­re Val­mir från Fun­daçao In­ter­na­cio­nal Ca­po­ei­ra An­go­la Ba­hia be­sö­ker Sve­ri­ge för fjär­de gång­en. Al­la ni­vå­er. Inga för­kun­ska­per. Blå Hu­set / Tens­ta. Ar­ran­gör: Ca­po­ei­ra An­go­la Tens­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.