Spök­likt iPad­spel och rys­li­ga be­rät­tel­ser

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kom om ni vå­gar. Träf­fa för­fat­tar­na Mats Wän­blad och Jo­han­na Kol­jo­nen. Hjälp dem att lö­sa myste­ri­et på Krabb­sjögrund! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 15.00– 17.00. Ål­der: 9–12 år. I sam­ar­be­te med Na­tur och Kul­tur För­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.