Svart kvin­na

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Möt Fan­na Ndow Norr­by, ska­pa­re av hash­tag­gen #svart­kvin­na och för­fat­ta­re till an­to­lo­gin med sam­ma namn. Vå­ren 2014 star­ta­de Fan­na Ndow Norr­by kon­tot @Svart­Kvin­na på so­ci­a­la me­di­er. Hon var trött på den sex­ism och ra­sism som svar­ta kvin­nor i Sve­ri­ge mö­ter. Gen­sva­ret blev mas­sivt – på ba­ra en dag fick kon­tot över 10.000 föl­ja­re och in­om ett par må­na­der läs­te och dis­ku­te­ra­de mer än 40 000 per­so­ner kon­tot. I Svart Kvin­na sam­lar Fan­na Ndow Norr­by den bredd av be­rät­tel­ser som ett stort an­tal svar­ta kvin­nor i Sve­ri­ge de­lat med sig av. Fan­ny Ndow Norr­by (f 1990) är fri­lans­skri­bent och ak­ti­vist. Hon är ut­bil­dad i stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion och PR. Svart Kvin­na är hen­nes förs­ta bok. Plats: Hus­by bib­li­o­tek. Tid: 18.00–19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.