Spökrun­da i Akal­la By

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vå­gar du föl­ja med!!? Ta med fick­lam­pa och gum­mi­stöv­lar och nå­gon att hål­la i han­den. Barn un­der 10 år ska gå i vux­ens säll­skap. Lil­la spö­ket La­bans tips­run­da kom­mer att fin­nas för de yng­re bar­nen. Läs mer på www.akal­la4h.se. Väl­kom­na! Tid: Kloc­kan 18.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.