Vand­ring

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Konst- och lit­te­ra­tur­vand­ring i Tens­ta med Emily Fah­lén och Tal Lewin­sky. I sam­ar­be­te med Tens­ta bib­li­o­tek. Samling på Tens­ta konst­hall. Som en del av Tens­ta mu­se­um: Fort­sätt­ning. Tid: 15.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.