MER Bordstips för hal­lo­ween-gal­na

Vi i Kista - - BOSTAD -

AN­VÄND dju­pa, ne­utra­la fär­ger i mörkt blått, svart och grått. Välj en ac­cent­färg, som oran­ge, rött el­ler li­la. med kraf­ti­ga ma­te­ri­al och sto­ra de­tal­jer. lå­gor ger mys­tis­ka sken.

blir dra­ma­tiskt snyggt.

JOB­BA LE­VAN­DE SNITT­BLOM­MOR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.